Artikeln publicerades 17 november 2021

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation 16 november 2021

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2021-11-16

Paragrafer
§115

Datum för tillkännagivande
2021-11-17

Datum då anslaget tas ned
2021-12-09

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge