Artikeln publicerades 18 november 2021

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 17 november 2021

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-11-17

Paragrafer
§§ 152-173

Datum för tillkännagivande
2021-11-18

Datum då anslaget tas ned
2021-12-10

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge