Artikeln publicerades 18 november 2021

Anslag/bevis: Samarbetsnämnd IT 10 november 2021

Organ
Samarbetsnämnd IT
Sammanträdesdatum
2021-11-10
Paragrafer
§§ 18-27
Datum för tillkännagivande
2021-11-19
Datum då anslaget tas ned
2021-12-14
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge