Artikeln publicerades 19 november 2021

Arbetsliv-och fritidsnämnden 16 november 2021

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-11-16

Paragrafer
§§89-95

Datum för tillkännagivande
2021-11-19

Datum då anslaget tas ned
2021-12-13

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge