Artikeln publicerades 13 juni 2022

Kommunstyrelsens planutskott 10 juni 2022

Organ
Kommunstyrelsens planutskott
Sammanträdesdatum
2022-06-10
Paragrafer
§ 14-16
Datum för tillkännagivande
2022-06-13
Datum då anslaget tas ned
2022-07-05
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge