Artikeln publicerades 14 juni 2022

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation 13 juni

Organ

Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2022-06-13

Paragrafer
§§56-63

Datum för tillkännagivande
2022-06-14

Datum då anslaget tas ned
2022-07-04

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge