Artikeln publicerades 16 juni 2022

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 15 juni 2022

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-06-15

Paragrafer
§§ 91-106

Datum för tillkännagivande
2022-06-16

Datum då anslaget tas ned
2022-07-11

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge