Artikeln publicerades 21 juli 2022

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämnden 21 juli 2022

Organ

Arbetsliv-och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-07-21

Paragrafer
§§52-53

Datum för tillkännagivande
2022-07-21

Datum då anslaget tas ned
2022-08-12

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge