Artikeln publicerades 21 juli 2022

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation 18 juli

Organ

Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2022-07-18

Paragrafer
§§64-80

Datum för tillkännagivande
2022-07-21

Datum då anslaget tas ned
2022-08-12

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge