Artikeln publicerades 2 augusti 2022

Kungörelse - Detaljplan för Löddeköpinge 14:11 m.fl. har fått laga kraft

Kungörelse
Detaljplan för Löddeköpinge 14:11 m.fl.
Antagen av kommunstyrelsen 2022-04-27
Laga kraft 2022-06-15

Kungörelsen publiceras
2022-06-23

Kungörelsen tas ned
2024-06-23