Artikeln publicerades 7 september 2022

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 31 augusti 2022

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-08-31

Paragrafer
§ 107-128

Datum för tillkännagivande
2022-09-07

Datum då anslaget tas ned
2022-09-29

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge