Artikeln publicerades 8 november 2022

Anslag/bevis: Arbetsliv- och fritidsnämndens sociala delegation 7 november 2022

Sammanträdesdatum
2022-11-07

Paragrafer
§§104-107

Datum för tillkännagivande
2022-11-08

Datum då anslaget tas ned
2022-11-30

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge