Artikeln publicerades 22 november 2022

Anslag/bevis: Kommunstyrelsens planutskott 21 november 2022

Organ
Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum
2022-11-21

Paragrafer
§§ 27-28

Datum för tillkännagivande
2022-11-22

Datum då anslaget tas ned
2022-12-14

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge