Artikeln publicerades 23 november 2022

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämnden 15 november 2022

Organ

Arbetsliv-och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-11-15

Paragrafer
§§79-93

Datum för tillkännagivande
2022-11-23

Datum då anslaget tas ned
2022-12-16

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge