Artikeln publicerades 28 februari 2023

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation 27 februari 2023

Organ

Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2023-02-27

Paragrafer
§§ 17-29

Datum för tillkännagivande
2023-03-20

Datum då anslaget tas ned
2023-04-11

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge