Artikeln publicerades 9 mars 2023

Anslag/bevis: Planutskottet 8 mars 2023

Organ
Kommunstyrelsens planutskott

Sammanträdesdatum
2023-03-08

Paragrafer
§ 4

Datum för tillkännagivande
2023-03-09

Datum då anslaget tas ned
2023-03-31

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge