Artikeln publicerades 13 mars 2023

Anslag/bevis: Bygg- och miljönämnden 7 mars 2023

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2023-03-07
Paragrafer
§§ 12-17
Datum för tillkännagivande
2023-03-20
Datum då anslaget tas ned
2023-04-11
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge