Artikeln publicerades 14 mars 2023

Anslag/bevis: Kommunrevisionen 13 mars 2023

Organ
Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum
2023-03-13

Paragrafer
§ 1

Datum för tillkännagivande
2023-03-20

Datum då anslaget tas ned
2023-04-11

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge