Artikeln publicerades 14 mars 2023

Finsam Kävlinge-Lomma 8 mars 2023

Organ
Finsam Kävlinge-Lomma

Sammanträdesdatum
2023-03-08

Paragrafer
§§ 1-8

Datum för tillkännagivande
2023-03-14

Datum då anslaget tas ned
2023-04-06

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge