Artikeln publicerades 16 mars 2023

Anslag/bevis: Omsorgsnämnden 14 mars 2023

Organ
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Paragrafer
§§ 12-21

Datum för tillkännagivande
2023-03-20

Datum då anslaget tas ned
2023-04-11

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge