Artikeln publicerades 17 mars 2023

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämnden 9 mars 2023

Organ

Arbetsliv-och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-03-09

Paragrafer
§§11-29

Datum för tillkännagivande
2023-03-20

Datum då anslaget tas ned
2023-04-11

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge