Artikeln publicerades 22 maj 2023

Anslag/bevis: Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation 22 maj 2023

Organ

Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2023-05-22

Paragrafer
§§47-57

Datum för tillkännagivande
2023-05-22

Datum då anslaget tas ned
2023-06-13

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge