Artikeln publicerades 26 maj 2023

Anslag/bevis: Samarbetsnämnd IT 24 maj 2023

Organ
Samarbetsnämnd IT
Sammanträdesdatum
2023-05-24
Paragrafer
§§ 17-18
Datum för tillkännagivande
2023-05-26
Datum då anslaget tas ned
2023-06-19
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge