Artikeln publicerades 26 maj 2023

Anslag/bevis: Samarbetsnämnd Löneservice 24 maj 2023

Organ

Samarbetsnämnd Löneservice

Sammanträdesdatum
2023-05-24

Paragraf
§ 15-17

Datum för tillkännagivande
2023-05-26

Datum då anslaget tas ned
2023-06-19

Förvaringsplats för protokollet
Medborgarhuset, Kärleksgatan 6, Arlöv