Artikeln publicerades 24 oktober 2023

Anslag/bevis: Arbetsliv- och fritidsnämnden 19 oktober 2023

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-10-19

Paragrafer
§§86-99

Datum för tillkännagivande
2023-10-24

Datum då anslaget tas ned
2023-12-20

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Protokollets anslagstid har förlängts på grund av att kommunens webbplats inte har varit tillgänglig under fyra timmar måndagen den 27 november 2023.