Artikeln publicerades 24 oktober 2023

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 18 oktober 2023

Organ
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-10-18

Paragrafer
§§ 56-65

Datum för tillkännagivande
2023-10-24

Datum då anslaget tas ned
2023-12-20

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Östra stationstorget 1, Kävlinge