Artikeln publicerades 31 oktober 2023

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 25 oktober 2023

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-10-25

Paragrafer
§§ 183-195

Datum för tillkännagivande
2023-10-31

Datum då anslaget tas ned
2023-12-20

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Östra Stationstorget 1, Kävlinge

Protokollets anslagstid har förlängts på grund av att kommunens webbplats inte har varit tillgänglig under fyra timmar måndagen den 27 november 2023.