Artikeln publicerades 6 november 2023

Anslag/bevis: Arbetsliv- och fritidsnämndens sociala delegation 6 november 2023

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2023-11-06

Paragrafer
§§108-115

Datum för tillkännagivande
2023-11-06

Datum då anslaget tas ned
2023-12-20

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Östra Stationstorget 1, Kävlinge

Protokollets anslagstid har förlängts på grund av att kommunens webbplats inte har varit tillgänglig under fyra timmar måndagen den 27 november 2023.