Artikeln publicerades 8 november 2023

Anslag/bevis: Samarbetsnämnd IT 7 november 2023

Organ
Samarbetsnämnd IT
Sammanträdesdatum
2023-11-07
Paragrafer
§§ 21-27
Datum för tillkännagivande
2023-11-08
Datum då anslaget tas ned
2023-12-20
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Östra stationstorget 1, Kävlinge

Protokollets anslagstid har förlängts på grund av att kommunens webbplats inte har varit tillgänglig under fyra timmar måndagen den 27 november 2023.