Artikeln publicerades 17 november 2023

Anslag/bevis: Arbetsliv- och fritidsnämnden 14 november 2023

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-11-14

Paragrafer
§§100-114

Datum för tillkännagivande
2023-11-17

Datum då anslaget tas ned
2023-12-20

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge

Protokollets anslagstid har förlängts på grund av att kommunens webbplats inte har varit tillgänglig under fyra timmar måndagen den 27 november 2023.