Artikeln publicerades 17 november 2023

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 15 november 2023

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-11-15

Paragrafer
§§ 196-210

Datum för tillkännagivande
2023-11-17

Datum då anslaget tas ned
2023-12-20

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Östra Stationstorget 1, Kävlinge

Protokollets anslagstid har förlängts på grund av att kommunens webbplats inte har varit tillgänglig under fyra timmar måndagen den 27 november 2023.