Artikeln publicerades 25 mars 2024

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 20 mars 2024

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-03-20

Paragrafer
§§ 33-46

Datum för tillkännagivande
2024-03-25

Datum då anslaget tas ned
2024-04-16

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Östra Stationstorget 1, Kävlinge