Artikeln publicerades 26 mars 2024

Anslag/bevis: Samarbetsnämnd II Geoinfo 13 mars 2024

Organ
Samarbetsnämnd Geoinfo
Sammanträdesdatum
2024-03-13
Paragrafer
§§ 1-6
Datum för tillkännagivande
2024-03-26
Datum då anslaget tas ned
2024-04-17
Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset, Staffanstorps kommun