Artikeln publicerades 3 april 2024

Anslag/bevis: Kommunrevisionen 25 mars 2024

Organ
Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum
2024-03-25

Paragrafer
§ 1

Datum för tillkännagivande
2024-04-03

Datum då anslaget tas ned
2024-04-25

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge