Artikeln publicerades 3 april 2024

Anslag/bevis: Samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstrop-Vellinge, 22 mars 2024

Organ
Samordningsförbundet Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp-Vellinge

Sammanträdesdatum
2024-03-22

Paragrafer
§§ 14-18 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Datum för tillkännagivande
2024-04-04

Datum då anslaget tas ned
2024-04-18

Förvaringsplats för protokollet
Samordningsförbundet, Torget 1, Staffanstorp