Artikeln publicerades 3 maj 2024

Anslag/bevis: Samarbetsnämnd II Geoinfo 29 april 2024

Organ
Samarbetsnämnd Geoinfo
Sammanträdesdatum
2024-04-29
Paragrafer
§§ 7-10
Datum för tillkännagivande
2024-05-03
Datum då anslaget tas ned
2024-05-27
Förvaringsplats för protokollet

Rådhuset, Staffanstorps kommun