Artikeln publicerades 3 maj 2024

Anslag/bevis: Samarbetsnämnd Löneservice 29 april 2024

Organ

Samarbetsnämnd Löneservice

Sammanträdesdatum
2024-04-29

Paragraf
§ 7-11

Datum för tillkännagivande
2024-05-03

Datum då anslaget tas ned
2024-05-27

Förvaringsplats för protokollet
Medborgarhuset, Kärleksgatan 6, Arlöv