Artikeln publicerades 3 maj 2024

Anslag/bevis: Valnämnden 29 april 2024

Organ
Valnämnden

Sammanträdesdatum
2024-04-29

Paragrafer
§§ 13-24

Datum för tillkännagivande
2024-05-03

Datum då anslaget tas ned
2024-05-27

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Östra Stationstorget 1, Kävlinge