Artikeln publicerades 3 maj 2024

Kungörelse: Valnämndens preliminära rösträkning

Kungörelse
Valnämndens preliminära rösträkning (uppsamlingsräkning).

Vid offentlig förrättning som påbörjas onsdagen den 12 juni 2024 klockan 09:30 - om hinder ej möter - i Harriesalen på kommunhuset i Kävlinge, kommer valnämnden att företa prliminär röstsammanräkning av förtidsröster samt brevröster.

Organ
Valnämnden

Datum för tillkännagivande
2024-05-03

Datum då kungörelsen tas ner
2024-06-13