Artikeln publicerades 13 maj 2024

Anslag/bevis: Finsam Sydväst, 29 april 2024

Organ
Finsam Sydväst

Sammanträdesdatum
2024-04-29

Paragrafer
§§ 19-30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Datum för tillkännagivande
2024-05-13

Datum då anslaget tas ned
2024-06-03

Förvaringsplats för protokollet
Samordningsförbundet, Torget 1, Staffanstorp