Artikeln publicerades 31 maj 2024

Anslag/bevis: Samarbetsnämnd IT 15 maj 2024

Organ
Samarbetsnämnd IT
Sammanträdesdatum
2024-05-15
Paragrafer
§§ 10
Datum för tillkännagivande
2024-05-31
Datum då anslaget tas ned
2024-06-24
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Östra stationstorget 1, Kävlinge