Artikeln publicerades 3 juni 2024

Anslag/bevis: Tekniskt utskott 29 maj 2024

Organ
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum
2024-05-29

Paragrafer
§§ 13-17

Datum för tillkännagivande
2024-06-03

Datum då anslaget tas ned
2024-06-25

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Östra stationstorget 1, Kävlinge