Artikeln publicerades 4 juni 2024

Anslag/bevis: Omsorgsnämnden 28 maj 2024

Organ
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2024-05-28

Paragrafer
§§ 38-49

Datum för tillkännagivande
2024-06-04

Datum då anslaget tas ned
2024-06-26

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Östra stationstorget 1, Kävlinge