Artikeln publicerades 7 juni 2024

Anslag/bevis: Arbetsliv- och fritidsnämnden 30 maj 2024

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2024-05-30

Paragrafer
§§ 50-58

Datum för tillkännagivande
2024-06-07

Datum då anslaget tas ned
2024-06-29

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Östra Stationstorget 1, Kävlinge