Artikeln publicerades 10 juni 2024

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 5 juni 2024

Organ
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2024-06-05

Paragrafer
§§ 26-31

Datum för tillkännagivande
2024-06-10

Datum då anslaget tas ned
2024-07-02

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Östra stationstorget 1, Kävlinge