Artikeln publicerades 20 juni 2024

Anslag/bevis: Bygg- och miljönämnden 4 juni 2024

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2024-06-04
Paragrafer
§§ 33-41
Datum för tillkännagivande
2024-06-20
Datum då anslaget tas ned
2024-07-15
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Östra stationstoget 1, Kävlinge