Artikeln publicerades 5 juli 2024

Anslag/bevis: Arbetsliv- och fritidsnämndens sociala delegation 5 juli 2024

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämndens sociala delegation

Sammanträdesdatum
2024-07-05

Paragrafer
§§ 62-67

Datum för tillkännagivande
2024-07-05

Datum då anslaget tas ned
2024-07-29

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Östra Stationstorget 1, Kävlinge