Ekonomi och budget

Varifrån kommer pengarna och vad går de till? Här kan du ta del av aktuella ekonomirapporter, kommunens budget och läsa mer om både autogiro och e-fakturering.

Miniräknare

Ordet ekonomi betyder just hushålla och Kävlinge kommuns ekonomi kan liknas vid vilken hushållskassa som helst: det finns intäkter, utgifter och ett sparkonto till framtida investeringar.

Fakturor från Kävlinge kommun

Här får du som är kund hos Kävlinge kommun information om på vilka sätt du kan ta emot våra fakturor samt hur du anmäler dig om du vill betala via autogiro.

Anmäl dig till e-faktura

En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till dig via din Internetbank, där den går att titta på elektroniskt.

Fördelen med e-faktura är att alla uppgifter redan ifyllda. Därmed slipper du som kund momenten med att fylla i OCR-nummer och bankgiro. Du kontrollerar enbart uppgifterna och godkänner fakturan, betalning sker per automatik på förfallodagen. Det bidrar bland annat till en bättre miljö. Dessutom finns alla e-fakturor samlade i minst 18 månader och det är enkelt att ta emot och betala e-fakturor var man än befinner sig i världen.

Hur anmäler jag mig till elektronisk faktura?

Via din Internetbank letar du upp listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura. Välj Kävlinge kommun och fyll i anmälningsformuläret.

Kan jag betala någon annans elektroniska faktura via min Internetbank (t.ex. make/makas faktura)?

Ja, du fyller i både dina och din make/makas uppgifter på anmälningsformuläret.

Hur avanmäler jag mig från elektronisk faktura?

Via din Internetbank letar du upp avanmälan för elektronisk faktura. Där följer du instruktionerna för avanmälan.

Hur vet jag att jag fått en elektronisk faktura till min Internetbank?

Du måste regelbundet kontrollera hos din Internetbank om du har några elektroniska fakturor som har kommit in för betalning.

Får jag pappersfaktura?

Nej, när du är anmäld till elektronisk faktura får du inte längre någon pappersfaktura från Kävlinge kommun.

Vilken information får jag på den elektroniska fakturan?

Den elektroniska fakturan innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

När betalas en elektronisk faktura?

När du har godkänt din elektroniska faktura hos din Internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen.

Kan jag kombinera elektronisk faktura med autogiro?

Ja, du kan ansöka om att dina elektroniska fakturor ska betalas med autogiro via länken i din Internetbank. Det innebär att du får en elektronisk faktura, men du behöver inte godkänna den. Den kommer automatiskt att betalas på förfallodagen. Vänligen observera att för VA/Renhållningsräkningar det i dagsläget inte går att kombinera funktionen autogiro med e-faktura.

När får jag den elektroniska fakturan?

Den elektroniska fakturan får du vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersfakturan.

Vad händer om jag missar att betala?

Om du missar att betala din elektroniska faktura, skickar Kävlinge kommun en pappersfaktura som påminnelse. En betalningspåminnelse skickas aldrig elektroniskt.

Vad händer om jag byter bank?

Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten elektronisk faktura från Kävlinge kommun.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om elektronisk faktura?

Har du frågor om betalningen, kontakta din Internetbank. Har du frågor om innehållet i fakturan kontakta den referens som finns angiven på fakturan.

Faktura via digital post

Kommunen skickar ut fakturor via säker digital post, det vill säga har du en digital brevlåda som Kivra eller Mina meddelande kommer din faktura att landa där.

Du kan enkelt och smidigt även betala din faktura direkt i Kivra. Har du e-faktura idag påverkas du inte av denna förändring. Vill du anmäla dig till e-faktura gör du det i din internetbank. Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss!

Betala dina räkningar med autogiro

Du som är kund hos Kävlinge kommun har möjlighet att betala dina räkningar med autogiro.

Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar. Med autogiro betalas räkningen automatiskt i rätt tid. Betalningen överförs helt enkelt från ditt bankkonto till oss, samma dag som fakturan förfaller till betalning. Du slipper fylla i blanketter. Du behöver inte gå till posten eller banken och inte heller oroa dig för påminnelser och förseningsavgifter.

Du får räkningen som vanligt och där framgår hur stort belopp vi kommer att dra. Det enda du behöver tänka på är att se till att fakturabeloppet finns på ditt konto dagen före förfallodagen.

Så gör du för att anmäla autogiro

1. Ladda ner en autogiroanmälan och skriv ut.

2. Läs igenom villkoren på blanketten.

3. Fyll i anmälningsblanketten.

4. Lägg blanketten i ett frankerat kuvert och skicka till:

Kävlinge kommun
Redovisningsavdelningen
244 80 Kävlinge

Din autogirobetalning fungerar när betalningsdelen på din faktura är makulerad. Tills dess betalar du dina fakturor som tidigare.

Information om autogiro
Kontakt Kävlinge
Telefon: 046-73 90 00
kontakt@kavlinge.se

Information om fakturor för VA/Renhållning
Kontakt Kävlinge
Telefon: 046-73 90 00
kontakt@kavlinge.se

Fakturera Kävlinge kommun

Här får du som är leverantör till Kävlinge kommun information om hur du skickar faktura till oss.

E-fakturera Kävlinge kommun

Du som ska fakturera Kävlinge kommun

Kävlinge kommun vill övergå till att helt ta emot e-fakturor.

En e-faktura är en faktura som både skickas och tas emot i elektroniskt format. Innehållet ska motsvara den information som normalt finns på en pappersfaktura. Bilagor i PDF-format kan bifogas med e-faktura.

På fakturan ska det tydligt framgå vad den avser. Hänvisning till följesedel eller liknande godtas inte. Fakturan ska innehålla information enligt gällande lagstiftning och det ska framgå att leverantören har F-skatt. Om fakturan inte har rätt referensnummer kan den komma att returneras.

Observera att PDF faktura via mejl inte räknas som elektronisk då det krävs manuell hantering, och inte är ett godkänt format.

Kävlinge kommuns operatör (VAN)

InExchange support@inexchange.se

Kävlinge kommun:

 • Organisationsnummer: 212000-1058
 • Momsreg.nr: SE212000105801
 • Elektronisk adress: GLN/EAN: 7362120001057
 • Filformat: Svefaktura1.0
 • PEPPOL-ID är: 0007:2120001058 , filformat PEPPOL BIS Billing 3
 • Referensnummer (sju siffror), exempelvis 8100024

Observera att det sjusiffriga referensnumret är ett ”tvingande” begrepp vid utfärdandet av e-faktura och att varje referensnummer är kopplad till en fysisk person.

För leverantörer utan ett affärssystem

För de leverantörer som inte har ett affärssystem samarbetar kommunen med InExchange länk till annan webbplats som har olika e-faktura lösningar beroende på leverantörens förutsättningar. Om leverantörer inte vill investera i programvara kan de kostnadsfritt skapa ett konto länk till annan webbplats hos InExchange och manuellt registrera upp till 100 e-fakturor per år mot Kävlinge kommun.

Vid frågor kontakta e-post: fakturasupport@kavlinge.se

Information om e-faktura och lagkravet finns på följande webbplatser:

Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sveriges kommuner och regionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Single Face To Industry (SFTI)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Adress för pappersfakturor

Kävlinge kommun
Fakturaenheten
Referensnummer 7 siffror, exempel 8100024
244 80 Kävlinge

På fakturan ska det tydligt framgå vad den avser. Hänvisning till följesedel eller liknande godtas inte. Fakturan ska innehålla information enligt gällande lagstiftning och det ska framgå att leverantören har F-skatt. Om fakturan inte har rätt referensnummer kan den komma att returneras.

Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som returneras. Fakturor betalas 30 dagar efter att de inkommit förutsatt att de är korrekta (om inget annat är överenskommet). Vid helgdag flyttas betalning fram till närmast påföljande vardag.

Fakturerings- och/eller expeditionsavgifter som ej avtalats accepteras inte.

Ekonomiskt resultat, budget och rapporter

Kävlinge kommun har genomsnittligt haft en stark ekonomisk utveckling där vi visat positiva resultat under varje år. Befolkningen har ökat i den takt vi vill och det överskott som uppstått årligen har använts för att finansiera investeringar i kommunen. Kävlinge kommun står sig fortsatt starkt ekonomiskt och visar dessutom på goda verksamhetsresultat.

Ekonomirapporter

Budget

Delårsrapport

Årsredovisning

Om du är nyfiken på att ta del av tidigare års budget, årsredovisningar, delårsrapporter och kvartalsrapporter är du välkommen att ta kontakt med ekonomiavdelningen så förser vi dig med vad du söker.

Frågor och information om tidigare ekonomiska rapporter ställer du till Ekonomiavdelningen vid Kävlinge kommun.

Kontaktperson
David Davidsson, ekonom
david.davidsson@kavlinge.se
046-73 97 88

Ekonomiprocessen

För att se till att kommunens ekonomi fungerar så görs det uppföljningar löpande under året där det kontrolleras att exempelvis skolor, äldreboende och dylikt är i balans och följer den ekonomiska utveckling vi förutspått. Två sådana uppföljningar görs årligen samt ett halvårsbokslut och ett årsbokslut. Parallellt med det löpande ekonomiska arbetet så planerar även kommunen framåt. Budgetar och ekonomiska förutsättningar tas fram.

På tidsaxeln nedan ser du hur ekonomiprocessen i Kävlinge kommun ser ut.


Januari

Budgetarbetet inleds där förvaltningsledningsgruppen diskuterar budgetförutsättningar, övergripande och strategiska mål, uppdrag till nämnderna, finansiella mål, investeringar och ramar för de närmsta åren.

Februari

Olika budgetdialoger med diskussioner kring budgetförutsättningar, övergripande och strategiska mål, uppdrag till nämnderna, finansiella mål, investeringar och ramar för kommande år. En ordförandeträff, en träff där förvaltningsledningsgruppen diskuterar med ekonomer och en presidie- och förvaltningsledningsträff.

Mars

Kommunstyrelsen informeras om Årets resultat vad avser föregående år.

Efter ytterligare dialogmöte presenterar kommundirektören sitt förslag till arbetsramar och investeringsutrymme med motivering kring prioriteringar.

April

Kommundirektörens slutliga förslag till arbetsramar presenteras. Därefter påbörjar nämnder/styrelser och förvaltningar verksamhetsplanerings och budgetarbetet som sedan pågår till juni.

Nämnderna fattar beslut om eventuella taxeförändringar och exploateringsbudget.

Kommunstyrelsen som ansvarar för årsredovisningens upprättande fattar beslut om denna och därmed är Kävlinge kommuns bokslut klart.

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen. Beslut tas om kommunstyrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

Presidierna för kommunstyrelsen och nämnderna, förvaltningsledningsgrupp och fackliga organisationer har budgetöverläggningar där det ekonomiska läget och nämndernas syn på kommundirektörens förslag och arbetsramar inklusive mål behandlas.

Maj

Kommunstyrelsens beredning behandlar budgetförslaget.

Kommunstyrelsen beslutar om budget och skattesats för nästkommande år och KELP* för de två därpå följande åren.

Kommunstyrelsen beslutar om uppföljning för årets första tre månader (uppföljning per 31 mars).

Juni

Från juni till september arbetar nämnderna med att ta fram verksamhetsplan, mätbara mål, fördela resurser, ta fram kontrakt till resultatenhetscheferna och en intern kontrollplan.

Augusti

Kommunstyrelsen beslutar om delårsrapport för årets första sex månader (delårsrapport per 30 juni).

September

Kommunfullmäktige fastställer delårsrapport per 30 juni.

Nämnderna har MBL-förhandling med de fackliga organisationen om nämndernas budget. samt beslutar om sina budgetar och verksamhetsplaner.

Oktober

Kontrakt skrivs med resultatenhetschefer som har resursfördelning.

Kommunstyrelsen beslutar om ekonomisk rapport per 30 september.

November

Kommunfullmäktige beslutar om budget och skattesats för nästkommande år och KELP (Kommunal ekonomisk långsiktsplan) för de två därpå följande åren.

Finansiell profil 2019-2021

Kävlinge kommuns finansiella profil 2019-2021PDF

Beskrivning av finansiell profil

Kävlinge kommuns finansiella profil är en rapport av KommunForskning i Västsverige (KFi) som visar hur Kävlinge står sig i jämförelse med andra kommuner i Skåne.

Rapporten kompletterar den finansiella analysen i årsredovisningen. Till skillnad från analysen i årsredovisningen, som beskriver utvecklingen över tid, fokuserar den finansiella profilen i första hand på att analysera var Kävlinge kommun befinner sig finansiellt och hur den har utvecklats de senaste tre åren i förhållande till de övriga 32 kommunerna i Skåne.

Den finansiella profilen innehåller, förutom åtta nyckeltal, också fyra perspektiv som var för sig är viktiga när en kommuns finansiella ställning och utveckling analyseras. De fyra perspektiven är:

 • långsiktig handlingsberedskap
 • kortsiktig handlingsberedskap
 • riskförhållande
 • kontroll över den finansiella utvecklingen.

Perspektivens poäng utgörs av de fyra nyckeltalen som är placerade närmast perspektivet i den finansiella profilen. Det innebär att varje nyckeltal i profilen ingår i två olika perspektiv.

Sammanfattning av den finansiella profilen

Den finansiella profilen innehåller, förutom åtta nyckeltal, också fyra perspektiv som var för sig är viktiga när en kommuns finansiella ställning och utveckling analyseras. De fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Perspektivens poäng utgörs av genomsnittspoängen av de fyra nyckeltalen som är placerade närmast perspektivet i den finansiella profilen. Det innebär att varje nyckeltal i profilen ingår i två olika perspektiv.

Kävlinges finansiella profil visade att kommunen under 2021 låg över genomsnittet för samtliga fyra perspektiv i den finansiella profilen. De är långsiktig- och kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande kontroll över den finansiella utvecklingen.

Kommunens poäng för två av fyra perspektiv, långsiktig handlingsberedskap och riskförhållande, förbättrades under perioden. De två övriga perspektiven, kontroll över den finansiella och kortsiktig handlingsberedskap, försvagades under perioden. Förklaringen till ovanstående förändringar var att poängen för nyckeltalet, soliditet, förbättrades under perioden. Poängen försvagades däremot för nyckeltalet budgetföljsamhet.

De resterande sex nyckeltalen, skattefinansieringsgrad av investeringarna, skattesats, finansiella nettotillgångar, kassalikviditet, resultat före extraordinära poster och genomsnittligt resultat under de tre senaste åren, förblev poängmässigt oförändrade om 2019 och 2021 jämförs.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Kävlinge finansiella utveckling under den studerade treårsperioden resulterade i en ganska oförändrad finansiell profil. Detta innebär att Kävlinge, utifrån profilen, hade samma utgångsläge vid utgången av 2021 som vid utgången för 2019, om jämförelse görs med den genomsnittliga utvecklingen i länet.

Spindeldiagram finansiella profiler 2019-2021

Källa: sidan 24, "Finansiell profil Kävlinge kommun 2019-2021, KFi

Avslutande kommentarer på finansiella profilen

För andra året i rad är det samlade finansiella resultatet för kommuner och regioner rekordstort. Det beror bland annat på en oväntat snabb återhämtning av den svenska ekonomin med ökade skatteintäkter till följd. Andra bidragande orsaker till det höga resultatet, var en god finansiell avkastning på placeringar och låga räntor på räntebärande skulder. Vidare har kommunernas resultat påverkats positivt av riktade statsbidrag för att hantera Covid-19. Därtill har också försäljningar av anläggningstillgångar och exploaterings-tillgångar påverkat resultatet positivt under året.

Dessutom ska till detta läggas, att det till följd av pandemin har varit en lägre efterfrågan av vissa kommunala tjänster, vilket har lett till reducerade kostnader i flera verksamheter. De många posterna av jämförelsestörande engångskaraktär har inneburit att de har blivit ännu viktigare att analysera sektorn och inte minst enskilda kommuners ekonomi.

Kävlinge har ett fortsatt stabilt kontrollerat finansiellt läge med ett bra underliggande löpande resultat. Resultatnivån exklusive jämförelsestörande engångsposter bör dock de närmaste åren uppgå till minst 2–3% i förhållande till verksamhetens kostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. Trots de två senaste åren goda resultatnivåer är det nämligen av största vikt att Kävlinge fortsätter med att arbeta med att skapa och bibehålla ett stabilt finansiellt utrymme, eftersom de närmaste åren fortfarande förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar, arbetskraftsbrist och ökade verksamhetsbehov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka snabbare än tidigare. Prognoser framöver visar att skatteunderlagets tillväxt inte räcker för att möta uppräknade kostnadsdrivande faktorer. En viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller minimera besparingar är att effektivisera verksamheten genom att göra goda analyser som visar på olika effektiveringsmöjligheter.

Preliminärt bokslut i siffror och tabeller

Kävlinge kommuns årsredovisning behandlades i kommunfullmäktige den 4 april 2022. Siffror inom parentes avser bokslut 2020. Bokslutet är sammanställt av ekonomiavdelningen och revision är genomförd.

Resultat

Det bokförda resultatet för 2021 påverkas av både intäkter och kostnader av jämförelsestörande karaktär. Kostnader för sanering vid pågående exploateringsområden belastar resultatet med 42 mkr. Orealiserade marknadsvärden på finansiella anläggningstillgångar ökar på resultatet med 55 mkr och faktiska realisationsvinster vid avyttring av finansiella tillgångar med 23 mkr.

Resultatet exkluderat jämförelsestörande poster på 118,5 mkr (74,9) ger en positiv budgetavvikelse på cirka 102 mkr. Jämförelsestörande poster är resultatpåverkande intäkter och kostnader som inte är återkommande och som inte ingår i den faktiska verksamhet som kommunen budgeterat för och utfört.

Kävlinge kommuns resultat de senaste 10 åren

Kävlinge kommuns resultat i mkr de senaste 10 åren. För åren 2018-2021 visas även jämförelseresultat som exkluderar jämförelsestörande poster.

Nämndernas resultat totalt i balans

Utfallet för kommunstyrelsen som helhet för 2021 är 12,9 mkr. Överskottet förklaras av både sektor Styrning och stöd med 11,9 mkr och sektor Samhällsbyggnad med 1,0 mkr. Kommunstyrelsens överskott beror på att projektmedel och övriga anslag inte nyttjats under året.

Arbetsliv- och fritidsnämnden gör under året ett resultat på 8,2 mkr. Det förändrade arbetssättet med snabb planering mot arbete, sysselsättning och självförsörjning i kombination men effektiv handläggning av ekonomiskt bistånd har gett önskat resultat med färre hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd och minskade kostnader. Nämnden kan också konstatera att pandemin under 2021 inte har medfört ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för köp av gymnasieplatser är lägre än budgeterat vilket bidrar till nämndens positiva resultat. Det gör även, om än i lägre utsträckning, utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen med insatser på hemmaplan. Målsättningen med hemmaplanslösningar är att ge det stöd som bäst ger en kvalitativt hållbar förändring för den enskilde. Nämnden har likt förra året stärkt föreningarna genom extra bidrag kopplat till pandemipåverkan.

Bygg- och miljönämnden redovisar ett underskott på 0,7 mkr. Bygg- och miljönämnden har för året ett underskott på 0,7 mkr beroende på mindre intäkter än vad som budgeterats främst på miljö- och hälsoskydd men även inom bygglov. Personalsituationen på byggsidan har stabiliserats viss rekrytering återstår dock inför nya året.

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat för 2021 på 8,0 mkr vilket innebär en positiv resultatavvikelse på 1,1%. Under året har verksamheterna fortsatt präglats av effekterna kopplat till covid-19, bland annat i form av hög sjukfrånvaro och krav på en stor organisatorisk flexibilitet. Trots utmaningar har verksamheten levererat väl. Både förskola och skola har firat Guldtrappan, vilket är ett digitaliseringspris som delas ut till en kommun i framkant genom att erbjuda en undervisning som präglas av både digitala och analoga möjligheter som möter dagens barn och elever i en digitaliserad omvärld. Verksamhetsresultaten är fortsatt goda och arbetet mot god måluppfyllelse för alla elever fortsätter.

Omsorgsnämnden lämnar ett resultat för helåret 2021 på 10,3 mkr för omsorgs-verksamheten, samt 1,1 mkr avseende måltidsservice. Uppdraget för 2021 var att uppnå ett positivt resultat om minst 4,7 mkr. Under året har sektorn tillförts statsbidrag både i sektorns ramtilldelning och som riktade statsbidrag. Även inom omsorgsverksamheterna har året till stor del präglats av pandemin. Många olika åtgärder har vidtagits för att skydda omsorgstagarna från smitta och säkra kvaliteten i verksamheten trots det extraordinära läget. I början av året snabbtestades medarbetare inför sina arbetspass och man kom igång med att vaccinera de sköraste omsorgstagarna i samverkan med Region Skåne. Senare under året har alla omsorgstagare och medarbetare som arbetar i omsorgen erbjudits vaccindos två och tre. I slutet av året beslutade omsorgsnämnden om krav på vaccination för att arbeta omsorgsnära, för att ytterligare säkerställa tryggheten för omsorgstagarna. Under perioder med hög smittspridning har verksamheter varit tillfälligt stängda, anpassningar har gjorts och mycket fokus har legat på att säkerställa att hygienrutiner följs och skyddsutrustning finns och används. Inom måltidsverksamheten har verksamheten också behövt anpassas till pandemin, med anpassningar gällande maten under de perioder då skolans undervisning skett på distans.

Målstyrningens indikatorer visar på en fortsatt utmaning, med förflyttningar både positivt och negativt.

Tabellen visar alla nämnders resultat för 2021 i miljoner kronor jämfört med föregående år.

Tabellen visar alla nämnders resultat för 2021 i miljoner kronor jämfört med föregående år.

Investeringar i annan form

Kävlinge kommun har sedan 2019 organiserat sitt fastighetsägande av samhällsnyttiga lokaler i bolagsform vilket gör att stora investeringar i nya lokalerprojekt inte genomförs direkt i kommunen. Här redovisas enbart kommunens direkta investeringar.

Investeringarna för 2021 uppgår till 71 (121) miljoner kronor. Investeringarna består främst av infrastruktur investeringar samt inköp av fastigheter och mark.

 • Fastighetsköp Kävlinge tätort, 7,3 mkr
 • Markköp i Dösjebro, 6,8 mkr
 • Infrastruktur inom Stationsstaden, 8,5 mkr
 • Infrastruktur runt ny järnvägsstation i Furulund, 4,7 mkr
 • Infrastruktur Harrievallen, 1,5 mkr
 • Barsebäcks strandbad och camping 2,2 mkr
 • Gata/Park totalt cirka 16 mkr:
  - Omläggning av asfalt på kommunala ytor för att bibehålla en god väg- gång- och cykelstandard. Största projekt 2021 var Gillhögsvägen, Skomakaregatan, Södergatan, Dalgatan, Tegelviksvägen samt gång- och cykelbanor vid Lavendelgatan, Smålandsgatan och Vikengatan.
  - Väg, cykel och gångbron på Storgatan över Kävlingeån renoverades, cirka 5 milj.
  - Cykel och gång räknare monterades upp på Storgatan. För att mäta flöden över tid genom att samla in trender över timmar, dagar eller årstider kan vi nu identifiera resmönster för att planlägga och motivera investeringar i infrastrukturen. Detta tydliggör hur olika "bilfria" initiativ påverkar stadsmiljön. Barometern visar statistiken offentligt.
  - Nya gatubelysnings armaturer, med bättre ljus och lägre elförbrukning monterades upp i Stora Harrie samt anslutande vägar, Köpingevägen, Mellanvångsvägen, Högalidsvägen, Nordanväg, Minnesdalsvägen, Sunnanväg, Jacobsgatan samt Vikhögsvägen.
  - Genom e-förslag fick lekplatserna vid Allhemsvägen och Ramshögsvägen belysning.
  - Arildsgatan och Bachmansgatan fick helt ny gatubelysnings anläggning då den gamla var förbrukad.
  - Ny gång och cykelbana med belysning anlades vid Götgatan.

 • Underhållsinsatser av VA-ledningar för totalt 16,5 mkr:
  - Omläggning av vattenledning i Oden och Friggagatan Furulund.
  - Omläggning av vattenledning i Ö-Långgatan, Fredsgatan samt Blekingegatan i Kävlinge.
  - Omläggning av vatten, dag och spillvattenledningar i Rinnebäcksgatan i Kävlinge.
  - Förnyat spillvattenledningar genom relining i Öster, Skåne, Östra Lång, Småland, Sand, Söder, Skomakare och Dal gatan i Kävlinge.
  - Förnyat spillvattenledningar genom relining i Bösmölle, Mellan, Vadmölle, Gamla, Idrottshem och Verkstadsvägen samt Mjölnargränd i Lilla Harrie.
  - Förnyat spillvattenledningar genom relining i Falk, Hök, Vaktel, Nyvång, Vattenverksvägen och Per Tolvas väg i Löddeköpinge.
  - Förnyat spillvattenledningar genom relining i Villavägen och Parkgatan i Furulund.
  - Förnyat spillvattenledningar genom relining i Kogga, Pinhätte, Tånga, Skepparvägen och Kulornas gränd i Barsebäckshamn.
  - På reningsverket har 3 pumpstationer renoverats och ny inkommande ledning anlagts.
Investeringsnivåer i mkr för perioden 2012-2021

Staplarna i diagrammet visar Kävlinge kommuns investeringsnivåer i mkr för perioden 2012-2021.

Likviditet

De likvida medlen i kommunen uppgick vid årsskiftet till 264,8 mkr. Det innebär att de likvida medlen har ökat med 152,9 mkr. Likviditeten har ökat till följd av det starka resultatet och relativt låga investeringar. Kassalikviditeten uppgick vid årsskiftet till 115 procent.

Finansiella indikatorer

Kävlinge kommun har fyra finansiella Indikatorer som är styrande mot långsiktig ekonomisk balans varav samtliga uppfylls under 2021.

Finansiella indikatorer

Tabellen visar Kävlinge kommuns finansiella mål.

Vad går kommunens pengar till?

Kävlinge kommun har intäkter på drygt 1,8 miljard kronor per år. Den största inkomstkällan är skatter. Skatteintäkter står för cirka 70 procent av kommunens intäkter.

Andra intäkter får kommunen av:

 • Verksamhetsintäkter
 • Statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning

Verksamhetsintäkter

22% av kommunens intäkter, närmare 396 miljoner kronor, är avgifter och taxor från olika tjänster. Som exempel kan avgifter och taxor för vatten, avlopp, renhållning, barnomsorg och äldreomsorg nämnas.

Statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning

8% eller cirka 140 miljoner kronor av kommunens intäkter är statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Utjämningssystemet innebär att alla kommuner ges samma ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheter inom exempelvis skola, vård och omsorg. Detta oberoende av kommunens inkomstförhållanden och opåverkbara strukturella kostnader. Systemet innebär således att en del kommuner får bidrag medan andra kommuner får betala avgifter.

Finansnetto

Kommunens finansiella intäkter minus de finansiella kostnaderna kallas finansnetto. 1% eller cirka 12 miljoner kronor av kommunens intäkter utgörs av finansnettot. En del av de finansiella intäkterna kommer från förvaltningen av kommunens tillgångar i form av ränteintäkter, utdelningar och avkastning.

Siffrorna ovan baseras på 2017 års räkneskaper

Varifrån kommer pengarna?

Totalt sett har Kävlinge kommun kostnader på drygt 2 miljarder kronor per år. De största utgiftsposterna är kostnader för arbetskraft, entreprenad och köp av verksamhet och konsulttjänster samt lokalkostnader.

Cirkeldiagram på hur utgifterna fördelades 2017.

Så fördelas kostnaderna per verksamhet

Ett annat sätt att se på hur kommunens kostnader fördelas är att enbart titta på hur skattepengarna fördelas på de olika verksamheterna. Att komma ihåg då är att många av verksamheterna även får in pengar på annat sätt än via skatt. Det kan vara exempelvis genom olika avgifter för utförda tjänster och dylikt.

100 kronor i skatt fördelades 2017 enligt nedan:

 • 29 kronor till grundskolan
 • 15 kronor till hemvård
 • 13 kronor till förskolan
 • 11 kronor till gymnasie- och vuxenutbildning
 • 9 kronor till kommunövergripande verksamheter, exempelvis Räddningstjänst
 • 8 kronor till LSS och socialpsykiatri
 • 6 kronor till individ- och familjeomsorg
 • 4 kronor till fritid och kultur
 • 4 kronor till miljö och teknisk verksamhet

Resultatet: plus 1 krona

Skillnaden mellan investering och drift

En kommun har alltid löpande kostnader för att driva och upprätthålla sin verksamhet, exempel på löpande kostnader är hyror av lokaler, löner till anställda, läromedelsinköp och dylikt. Dessa kostnader kallas även för driftkostnader. I en kommuns resultaträkning är det driftkostnaderna man redovisar.

En investering räknas inte som en driftkostnad eftersom det är en kostnad av engångskaraktär. En investering finansieras antingen med lån från externa långivare som exempelvis banken eller från kommunen själv. De kostnader som uppstår i samband med räntebetalningar och värdeminskning på investeringen kallas för kapitalkostnad, vilket är en driftkostnad.

Exempel på investeringar i en kommun kan vara investeringar i vägar och VA nätet, byggandet av en ny skola nya äldreboende och dylikt.

Kävlinge kommun har som målsättning att vara självfinansierande och inte behöva ta externa lån för att finansiera en investering. Därför strävar kommunen efter att årligen generera ett överskott som kan användas för att finansiera investeringar i den egna kommunen.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?