Ekonomi och budget

Varifrån kommer pengarna och vad går de till? Här kan du ta del av aktuella ekonomirapporter, kommunens budget och läsa mer om både autogiro och e-fakturering.

Miniräknare

Ordet ekonomi betyder just hushålla och Kävlinge kommuns ekonomi kan liknas vid vilken hushållskassa som helst: det finns intäkter, utgifter och ett sparkonto till framtida investeringar.

Fakturor från Kävlinge kommun

Här får du som är kund hos Kävlinge kommun information om på vilka sätt du kan ta emot våra fakturor samt hur du anmäler dig om du vill betala via autogiro.

Anmäl dig till e-faktura

En e-faktura är en elektronisk faktura som skickas till dig via din Internetbank, där den går att titta på elektroniskt.

Fördelen med e-faktura är att alla uppgifter redan ifyllda. Därmed slipper du som kund momenten med att fylla i OCR-nummer och bankgiro. Du kontrollerar enbart uppgifterna och godkänner fakturan, betalning sker per automatik på förfallodagen. Det bidrar bland annat till en bättre miljö. Dessutom finns alla e-fakturor samlade i minst 18 månader och det är enkelt att ta emot och betala e-fakturor var man än befinner sig i världen.

Hur anmäler jag mig till elektronisk faktura?

Via din Internetbank letar du upp listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura. Välj Kävlinge kommun och fyll i anmälningsformuläret.

Kan jag betala någon annans elektroniska faktura via min Internetbank (t.ex. make/makas faktura)?

Ja, du fyller i både dina och din make/makas uppgifter på anmälningsformuläret.

Hur avanmäler jag mig från elektronisk faktura?

Via din Internetbank letar du upp avanmälan för elektronisk faktura. Där följer du instruktionerna för avanmälan.

Hur vet jag att jag fått en elektronisk faktura till min Internetbank?

Du måste regelbundet kontrollera hos din Internetbank om du har några elektroniska fakturor som har kommit in för betalning.

Får jag pappersfaktura?

Nej, när du är anmäld till elektronisk faktura får du inte längre någon pappersfaktura från Kävlinge kommun.

Vilken information får jag på den elektroniska fakturan?

Den elektroniska fakturan innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

När betalas en elektronisk faktura?

När du har godkänt din elektroniska faktura hos din Internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen.

Kan jag kombinera elektronisk faktura med autogiro?

Ja, du kan ansöka om att dina elektroniska fakturor ska betalas med autogiro via länken i din Internetbank. Det innebär att du får en elektronisk faktura, men du behöver inte godkänna den. Den kommer automatiskt att betalas på förfallodagen. Vänligen observera att för VA/Renhållningsräkningar det i dagsläget inte går att kombinera funktionen autogiro med e-faktura.

När får jag den elektroniska fakturan?

Den elektroniska fakturan får du vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersfakturan.

Vad händer om jag missar att betala?

Om du missar att betala din elektroniska faktura, skickar Kävlinge kommun en pappersfaktura som påminnelse. En betalningspåminnelse skickas aldrig elektroniskt.

Vad händer om jag byter bank?

Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten elektronisk faktura från Kävlinge kommun.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om elektronisk faktura?

Har du frågor om betalningen, kontakta din Internetbank. Har du frågor om innehållet i fakturan kontakta den referens som finns angiven på fakturan.

Faktura via digital post

Kommunen skickar ut fakturor via säker digital post, det vill säga har du en digital brevlåda som Kivra eller Mina meddelande kommer din faktura att landa där.

Du kan enkelt och smidigt även betala din faktura direkt i Kivra. Har du e-faktura idag påverkas du inte av denna förändring. Vill du anmäla dig till e-faktura gör du det i din internetbank. Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss!

Betala dina räkningar med autogiro

Du som är kund hos Kävlinge kommun har möjlighet att betala dina räkningar med autogiro.

Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar. Med autogiro betalas räkningen automatiskt i rätt tid. Betalningen överförs helt enkelt från ditt bankkonto till oss, samma dag som fakturan förfaller till betalning. Du slipper fylla i blanketter. Du behöver inte gå till posten eller banken och inte heller oroa dig för påminnelser och förseningsavgifter.

Du får räkningen som vanligt och där framgår hur stort belopp vi kommer att dra. Det enda du behöver tänka på är att se till att fakturabeloppet finns på ditt konto dagen före förfallodagen.

Så gör du för att anmäla autogiro

1. Ladda ner en autogiroanmälan och skriv ut.

2. Läs igenom villkoren på blanketten.

3. Fyll i anmälningsblanketten.

4. Lägg blanketten i ett frankerat kuvert och skicka till:

Kävlinge kommun
Redovisningsavdelningen
244 80 Kävlinge

Din autogirobetalning fungerar när betalningsdelen på din faktura är makulerad. Tills dess betalar du dina fakturor som tidigare.

Information om autogiro
Kontakt Kävlinge
Telefon: 046-73 90 00
kontakt@kavlinge.se

Information om fakturor för VA/Renhållning
Kontakt Kävlinge
Telefon: 046-73 90 00
kontakt@kavlinge.se

Fakturera Kävlinge kommun

Här får du som är leverantör till Kävlinge kommun information om hur du skickar faktura till oss.

E-fakturera Kävlinge kommun

Du som ska fakturera Kävlinge kommun

Kävlinge kommun vill övergå till att helt ta emot e-fakturor.

En e-faktura är en faktura som både skickas och tas emot i elektroniskt format. Innehållet ska motsvara den information som normalt finns på en pappersfaktura. Bilagor i PDF-format kan bifogas med e-faktura.

På fakturan ska det tydligt framgå vad den avser. Hänvisning till följesedel eller liknande godtas inte. Fakturan ska innehålla information enligt gällande lagstiftning och det ska framgå att leverantören har F-skatt. Om fakturan inte har rätt referensnummer kan den komma att returneras.

Observera att PDF faktura via mejl inte räknas som elektronisk då det krävs manuell hantering, och inte är ett godkänt format.

Kävlinge kommuns operatör (VAN)

InExchange support@inexchange.se

Kävlinge kommun:

 • Organisationsnummer: 212000-1058
 • Momsreg.nr: SE212000105801
 • PEPPOL-ID är: 0007:2120001058
 • Filformat PEPPOL BIS Billing 3
 • Referensnummer (sju siffror), exempelvis 8100024

Observera att det sjusiffriga referensnumret är ett ”tvingande” begrepp vid utfärdandet av e-faktura och att varje referensnummer är kopplad till en fysisk person.

För leverantörer utan ett affärssystem

För de leverantörer som inte har ett affärssystem samarbetar kommunen med InExchange Länk till annan webbplats. som har olika e-faktura lösningar beroende på leverantörens förutsättningar. Om leverantörer inte vill investera i programvara kan de kostnadsfritt skapa ett konto Länk till annan webbplats. hos InExchange och manuellt registrera upp till 100 e-fakturor per år mot Kävlinge kommun.

Vid frågor kontakta e-post: fakturasupport@kavlinge.se

Information om e-faktura och lagkravet finns på följande webbplatser:

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sveriges kommuner och regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Single Face To Industry (SFTI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adress för pappersfakturor

Kävlinge kommun
Fakturaenheten
Referensnummer 7 siffror, exempel 8100024
244 80 Kävlinge

På fakturan ska det tydligt framgå vad den avser. Hänvisning till följesedel eller liknande godtas inte. Fakturan ska innehålla information enligt gällande lagstiftning och det ska framgå att leverantören har F-skatt. Om fakturan inte har rätt referensnummer kan den komma att returneras.

Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som returneras. Fakturor betalas 30 dagar efter att de inkommit förutsatt att de är korrekta (om inget annat är överenskommet). Vid helgdag flyttas betalning fram till närmast påföljande vardag.

Fakturerings- och/eller expeditionsavgifter som ej avtalats accepteras inte.

Ekonomiskt resultat, budget och rapporter

Kävlinge kommun har genomsnittligt haft en stark ekonomisk utveckling där vi visat positiva resultat under varje år. Befolkningen har ökat i den takt vi vill och det överskott som uppstått årligen har använts för att finansiera investeringar i kommunen. Kävlinge kommun står sig fortsatt starkt ekonomiskt och visar dessutom på goda verksamhetsresultat.

Ekonomirapporter

Budget

Delårsrapport

Årsredovisning

Om du är nyfiken på att ta del av tidigare års budget, årsredovisningar, delårsrapporter och kvartalsrapporter är du välkommen att ta kontakt med ekonomiavdelningen så förser vi dig med vad du söker.

Frågor och information om tidigare ekonomiska rapporter ställer du till Ekonomiavdelningen vid Kävlinge kommun.

Kontaktperson
David Davidsson, ekonom
david.davidsson@kavlinge.se
046-73 97 88

Ekonomiprocessen

För att se till att kommunens ekonomi fungerar så görs det uppföljningar löpande under året där det kontrolleras att exempelvis skolor, äldreboende och dylikt är i balans och följer den ekonomiska utveckling vi förutspått. Två sådana uppföljningar görs årligen samt ett halvårsbokslut och ett årsbokslut. Parallellt med det löpande ekonomiska arbetet så planerar även kommunen framåt. Budgetar och ekonomiska förutsättningar tas fram.

På tidsaxeln nedan ser du hur ekonomiprocessen i Kävlinge kommun ser ut.

Tidsaxel för ekonomiprocessen


Januari

Budgetarbetet inleds där förvaltningsledningsgruppen diskuterar budgetförutsättningar, övergripande och strategiska mål, uppdrag till nämnderna, finansiella mål, investeringar och ramar för de närmsta åren.

Februari

Olika budgetdialoger med diskussioner kring budgetförutsättningar, övergripande och strategiska mål, uppdrag till nämnderna, finansiella mål, investeringar och ramar för kommande år. En ordförandeträff, en träff där förvaltningsledningsgruppen diskuterar med ekonomer och en presidie- och förvaltningsledningsträff.

Mars

Kommunstyrelsen informeras om Årets resultat vad avser föregående år.

Efter ytterligare dialogmöte presenterar kommundirektören sitt förslag till arbetsramar och investeringsutrymme med motivering kring prioriteringar.

April

Kommundirektörens slutliga förslag till arbetsramar presenteras. Därefter påbörjar nämnder/styrelser och förvaltningar verksamhetsplanerings och budgetarbetet som sedan pågår till juni.

Nämnderna fattar beslut om eventuella taxeförändringar och exploateringsbudget.

Kommunstyrelsen som ansvarar för årsredovisningens upprättande fattar beslut om denna och därmed är Kävlinge kommuns bokslut klart.

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen. Beslut tas om kommunstyrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

Presidierna för kommunstyrelsen och nämnderna, förvaltningsledningsgrupp och fackliga organisationer har budgetöverläggningar där det ekonomiska läget och nämndernas syn på kommundirektörens förslag och arbetsramar inklusive mål behandlas.

Maj

Kommunstyrelsens beredning behandlar budgetförslaget.

Kommunstyrelsen beslutar om budget och skattesats för nästkommande år och KELP* för de två därpå följande åren.

Kommunstyrelsen beslutar om uppföljning för årets första tre månader (uppföljning per 31 mars).

Juni

Från juni till september arbetar nämnderna med att ta fram verksamhetsplan, mätbara mål, fördela resurser, ta fram kontrakt till resultatenhetscheferna och en intern kontrollplan.

Augusti

Kommunstyrelsen beslutar om delårsrapport för årets första sex månader (delårsrapport per 30 juni).

September

Kommunfullmäktige fastställer delårsrapport per 30 juni.

Nämnderna har MBL-förhandling med de fackliga organisationen om nämndernas budget. samt beslutar om sina budgetar och verksamhetsplaner.

Oktober

Kontrakt skrivs med resultatenhetschefer som har resursfördelning.

Kommunstyrelsen beslutar om ekonomisk rapport per 30 september.

November

Kommunfullmäktige beslutar om budget och skattesats för nästkommande år och KELP (Kommunal ekonomisk långsiktsplan) för de två därpå följande åren.

Finansiell profil 2020-2022

Kävlinge kommuns finansiella profil 2020-2022 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning av finansiell profil

Kävlinge kommuns finansiella profil är en rapport av KommunForskning i Västsverige (KFi) som visar hur Kävlinge står sig i jämförelse med andra kommuner i Skåne.

Rapporten kompletterar den finansiella analysen i årsredovisningen. Till skillnad från analysen i årsredovisningen, som beskriver utvecklingen över tid, fokuserar den finansiella profilen i första hand på att analysera var Kävlinge kommun befinner sig finansiellt och hur den har utvecklats de senaste tre åren i förhållande till de övriga 32 kommunerna i Skåne.

Den finansiella profilen innehåller, förutom åtta nyckeltal, också fyra perspektiv som var för sig är viktiga när en kommuns finansiella ställning och utveckling analyseras. De fyra perspektiven är:

 • långsiktig handlingsberedskap
 • kortsiktig handlingsberedskap
 • riskförhållande
 • kontroll över den finansiella utvecklingen.

Perspektivens poäng utgörs av de fyra nyckeltalen som är placerade närmast perspektivet i den finansiella profilen. Det innebär att varje nyckeltal i profilen ingår i två olika perspektiv.

Sammanfattning av den finansiella profilen

Den finansiella profilen innehåller, förutom åtta nyckeltal,
också fyra perspektiv som var för sig är viktiga när en kommuns
finansiella ställning och utveckling analyseras. De fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Perspektivens poäng utgörs av genomsnittspoängen av de fyra nyckeltalen som är placerade närmast perspektivet i den finansiella profilen. Det innebär att varje nyckeltal i profilen ingår i två olika perspektiv.
Kävlinges finansiella profil visade att kommunen under 2022
låg över genomsnittet för samtliga fyra perspektiv i den
finansiella profilen. Perspektiven är lång- och kortsiktig
handlingsberedskap, kontroll över den finansiella utvecklingen
samt riskförhållande.
Kommunens poäng för två av fyra perspektiv, kortsiktig
handlingsberedskap och riskförhållande, förbättrades under
perioden. Däremot försvagades poängen för kontroll över den finansiella utvecklingen under perioden. För det övriga perspektivet, långsiktig handlingsberedskap, låg poängen på en oförändrad nivå under perioden.
Förklaringen till ovanstående förändringar var att poängen för de tre nyckeltalen, soliditet, finansiella nettotillgångar och kassalikviditet, förbättrades under perioden. Mot detta skall ställas att poängen försvagades för ett nyckeltal, genomsnittligt resultat under de tre senaste åren.
De resterande fyra nyckeltalen, skattefinansieringsgrad av
investeringarna, skattesats, budgetföljsamhet och resultat
före extraordinära poster, förblev poängmässigt oförändrade
om 2020 och 2022 jämförs.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Kävlinge finansiella
utveckling under den studerade treårsperioden resulterade i en förbättrad finansiell profil. Detta innebär att Kävlinge, utifrån profilen, hade ett starkare utgångsläge vid utgången av 2022 än vid utgången för 2020, om jämförelse görs med den genomsnittliga utvecklingen i länet.

Spindeldiagram finansiella profiler 2019-2021

Källa: sidan 24, "Finansiell profil Kävlinge kommun 2019-2021, KFi

Avslutande kommentarer på finansiella profilen

Kävlinges kommun har ett fortsatt stabilt kontrollerat
finansiellt läge med ett starkt underliggande löpande resultat.
Resultatnivån exklusive jämförelsestörande engångsposter
bör dock på lång sikt uppgå till minst 2–3% i förhållande
till verksamhetens kostnader för att möta förväntade framtida utmaningar.
Trots de tre senaste årens goda resultatnivåer är det av största vikt att kommunen fortsätter med att arbeta med att skapa och bibehålla ett stabilt finansiellt utrymme, eftersom de närmaste åren fortfarande förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som hög inflation, ökade pensionskostnader, högre investeringsvolym, arbetskraftsbrist och ökade verksamhetsbehov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka snabbare än tidigare.
Prognoser framöver visar att skatteunderlagets tillväxt inte räcker för att möta uppräknade kostnadsdrivande faktorer. En viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller minimera besparingar är att effektivisera verksamheten genom att göra goda analyser som visar på olika effektiveringsmöjligheter. En viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller minimera besparingar är att effektivisera verksamheten genom att göra goda analyser som visar på olika effektiveringsmöjligheter.
Detta kan bland annat åstadkommas genom att utveckla de kommunala beslutsunderlagen. Att utveckla dokument som till exempel; budgetdokument, verksamhetsplaner, delårsrapporter och årsredovisningar blir allt viktigare de närmaste åren för fortsatt bedriva en verksamhet i ekonomisk balans med högsta möjliga
effektivitet.

Preliminärt bokslut i siffror och tabeller

Kävlinge kommuns årsredovisning behandlas i kommunfullmäktige den 17 april 2023. Bokslutet är sammanställt av ekonomiavdelningen och räkenskapsrevision är genomförd.

Siffror inom parentes avser bokslut 2021.

Resultat

Det bokförda resultatet för 2022 påverkas av både intäkter och kostnader av jämförelsestörande karaktär. Återföring av orealiserade marknadsvärden på finansiella placeringar drar ner resultatet med 70 mkr. Kostnader för sanering vid pågående exploateringsområden belastar resultatet med 12 mkr.

Resultatet, exkluderat jämförelsestörande poster, på 182,9 mkr (118,5) ger en positiv budgetavvikelse på cirka 147 mkr som framför allt förklaras av högre skatteintäkter än budgeterat samt överskott i stort sett samtliga nämnder och kommunstyrelsens övriga anslag. Jämförelsestörande poster är resultatpåverkande intäkter och kostnader som inte är återkommande och som inte ingår i den faktiska verksamhet som kommunen budgeterat för och utfört.

Kävlinge kommuns resultat de senaste 10 åren

Diagram över Kävlinge kommuns resultat i mkr de senaste 10 åren. För åren 2019-2022 visas även jämförelseresultat som exkluderar jämförelsestörande poster. De historiska resultaten och jämförelseresultaten har korrigerats beroende på införandet av LKBR (Lag om kommunal redovisning och bokföring) och för justerade redovisningsprinciper för exploateringsintäkter. Vi har justerat resultaten from 2017 och justerade jämförelseresultat from 2020.

Nämndernas resultat totalt i balans

Utfallet för kommunstyrelsens verksamheter som helhet för 2022 är 12,6 mkr. Överskottet förklaras av sektor Styrning och stöd med 9,3 mkr och sektor Samhällsbyggnad med 3,2 mkr. Kommunstyrelsens överskott beror främst på att projektmedel och övriga anslag inte nyttjats under året.

Arbetsliv- och fritidsnämnden gör under året ett resultat på 11,4 mkr. Enheterna inom sektorn har arbetat tillsammans för att effektivisera arbetet med att få försörjningstagare i utbildning eller i arbete för att sänka kostnaderna under några år vilket fortsätter att ge låga kostnader för utbetalningar av ekonomiskt bistånd. När det gäller gymnasiedelen och vuxenutbildning hänförs den positiva avvikelsen primärt till mindre personalkostnader än budgeterat samt en minskad efterfrågan på kommunal vuxen-utbildning under det gångna året, som en följd av ett relativt gott arbetsmarknadsläge. Kostnaderna för köp av gymnasieplatser är lägre än budgeterat vilket bidrar till nämndens positiva resultat.

Bygg- och miljönämnden redovisar ett underskott på 3,2 mkr. Efter genomgångna processer och förbättringar i form av digitalisering, så har förutsättningar skapats för mer effektiva arbetssätt. Det finns fortfarande en del kvar på denna resa, men stora framsteg är gjorda. Under 2022 har antalet inkommande ärenden minskat kraftigt med minskade intäkter som följd, vilket är en viktig orsak som förklarar merparten av det negativa resultatet.

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat för 2022 på 7,7 mkr vilket innebär en positiv resultatavvikelse på 1,0 %. Resultatet påvisar en ekonomisk stabilitet generellt över hela sektorn där tillfälliga intäkter stärkt organisationen ytterligare under året och merparten av enheterna ligger i balans mot lagd budget. Överskottet ligger framför allt på beställarfunktionen och beror till största del av en avvikande befolkningsprognos samt en lägre inskrivningsgrad i fritidsverksamheterna. Resultaten för årets avgångsklass i åk nio på våra kommunala skolor 2022 har varit det högsta inom mandatperioden, vilket känns väldigt tillfredsställande. Under året har den nya förskolan i Hofterup, Skönadals förskola, invigts.

Omsorgsnämnden lämnar ett resultat i balans med budget för helåret 2022 på +/0 mkr. Sektorns kärnverksamhet hade en positiv avvikelse om 0,5 mkr medan måltidsservice hade en negativ avvikelse om 0,5 mkr. Under lång tid har verksamheten präglats av pandemin. Mycket fokus har lagts på att skydda omsorgstagarna från smitta och säkra kvaliteten i verksamheten trots det ovanliga läget. En del utvecklingsarbete har fått stå tillbaka, och till viss del har fokus på kompetensutvecklingsinsatser legat på hygien, skyddsutrustning och smittskyddsåtgärder. Samverkan mellan kommunen och Region Skåne har förstärkts under perioden, något som vi nu kan dra nytta av i det gemensamma arbetet med Nära vård under kommande år. Målstyrningens indikatorer visar på en fortsatt utmaning, med förflyttningar i både positiv och negativ riktning.

Tabellen visar alla nämnders resultat för 2022 i miljoner kronor jämfört med föregående år.

Tabellen ovan visar alla nämnders resultat för 2022 i miljoner kronor jämfört med föregående år.

Investeringar

Kävlinge kommun har sedan 2019 organiserat sitt fastighetsägande av samhällsnyttiga lokaler i bolagsform vilket gör att stora investeringar i nya lokalprojekt inte genomförs direkt i kommunen. Nedan redovisas kommunens direkta investeringar.

Investeringarna för 2022 uppgår till 122 (71) miljoner kronor. Investeringarna består främst av infrastruktur investeringar i utbyggnadsområden områden som reinvesteringar i gator, torg, gång- och cykelvägar samt i VA-infrastrukturen.

Investeringar i utbyggnadsområden, totalt 46 mkr

 • Infrastruktur inom Stationsstaden, 25,8 mkr
 • Infrastruktur Harrievallen, 11,6 mkr
 • Egen infrastruktur kopplat till ny station i Furulund, 4,4 mkr

Investering inom Gata/Park, totalt cirka 33 mkr

 • Asfaltering och beläggningsunderhåll på kommunala gator och gång- och cykelvägar har skett för 5 mkr på bland annat Västergatan, Stångbackagränd, Karl-Johans väg, Odengatan, Friggagatan samt på GC-vägar längs Poppelvägen, GC-vägar Dösjebro med flera.
 • Investeringar i gång- och cykelvägar har skett för cirka 2,2 Mkr där den övervägande kostnaden avser ny gång- och cykelväg längs Barsebäcksvägen förbi Löddeköpinge centrum där lantmäteriförrättningar, inlösen av mark och projektering har skett under året.
 • Nybyggnation av busshållplatser påbörjades under 2022. Först byggdes en ny hållplats på Barsebäckstrand och därefter nya hållplatser och gångbanor på Köpingevägen och Landskronavägen i Löddeköpinge för att i framtiden även kunna hantera skolskjutstrafik. Under 2022 investerades cirka 19,4 mkr.
 • Underhåll av gatubelysning med nya stolpar och armaturer har utförts på gång och cykelbanor runt Bullerbyns förskola i Löddeköpinge. Årligt armaturutbyte till energieffektiva LED-armaturer har utförts på Bagerivägen, Odlarevägen, Midgårdsvägen, Alabastervägen samt Barsebäcks hamn. Investering cirka 2 mkr.
 • Ombyggnation och renovering av lekplatser har skett på Kornvägen och Vikhögsvägen för cirka 1 mkr.
 • Förberedande arbeten och inköp av utrustning för kommande pop-up park på Mårtensgatan har skett för cirka 150 tkr.
 • Utbyte och renovering av dagvattenbrunnar motsvarande cirka 900 tkr har skett på Dalgatan, Ållavägen, Sköldvägen, Harrievägen, Södergatan med flera.
 • Under året har renovering av gångbro över Kävlingeån vid Fabriksgatan skett för cirka 800 tkr.
 • Övriga kostnader avser diverse markutrustning i from av parkbänkar, trafikutrustning och andra mindre anläggningsarbeten med vägräcken med mera som skett under året. Även effektbelysning på Harrievägens bro över väg 108:a samt figurbelysning på Tornvägens lekplats.
Investeringsnivåer i mkr för perioden 2013-2022

Staplarna i diagrammet visar Kävlinge kommuns investeringsnivåer i mkr för perioden 2013-2022.

Likviditet

De likvida medlen i kommunen uppgick vid årsskiftet till 251,7 mkr. Det innebär att de likvida medlen har minskat med 13,1 mkr. Likviditeten har i stort sett bibehållits till följd av det starka resultatet och relativt sett låga investeringar. Kassalikviditeten uppgick vid årsskiftet till 129 procent.

Finansiella indikatorer

Kävlinge kommun har fyra finansiella Indikatorer som är styrande mot långsiktig ekonomisk balans varav samtliga uppfylls under 2022.

Finansiella indikatorer

Tabellen visar Kävlinge kommuns finansiella mål.

Varifrån kommer pengarna?

Kävlinge kommun har intäkter på drygt 1,8 miljard kronor per år. Den största inkomstkällan är skatter. Skatteintäkter står för cirka 70 procent av kommunens intäkter.

Andra intäkter får kommunen av:

 • Verksamhetsintäkter
 • Statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning

Verksamhetsintäkter

22% av kommunens intäkter, närmare 396 miljoner kronor, är avgifter och taxor från olika tjänster. Som exempel kan avgifter och taxor för vatten, avlopp, renhållning, barnomsorg och äldreomsorg nämnas.

Statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning

8% eller cirka 140 miljoner kronor av kommunens intäkter är statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Utjämningssystemet innebär att alla kommuner ges samma ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheter inom exempelvis skola, vård och omsorg. Detta oberoende av kommunens inkomstförhållanden och opåverkbara strukturella kostnader. Systemet innebär således att en del kommuner får bidrag medan andra kommuner får betala avgifter.

Finansnetto

Kommunens finansiella intäkter minus de finansiella kostnaderna kallas finansnetto. 1% eller cirka 12 miljoner kronor av kommunens intäkter utgörs av finansnettot. En del av de finansiella intäkterna kommer från förvaltningen av kommunens tillgångar i form av ränteintäkter, utdelningar och avkastning.

Siffrorna ovan baseras på 2017 års räkneskaper

Vad går kommunens pengar till?

Totalt sett har Kävlinge kommun kostnader på drygt 2 miljarder kronor per år. De största utgiftsposterna är kostnader för arbetskraft, entreprenad och köp av verksamhet och konsulttjänster samt lokalkostnader.

Cirkeldiagram på hur utgifterna fördelades

Cirkeldiagram på hur utgifterna fördelades 2017.

Så fördelas kostnaderna per verksamhet

Ett annat sätt att se på hur kommunens kostnader fördelas är att enbart titta på hur skattepengarna fördelas på de olika verksamheterna. Att komma ihåg då är att många av verksamheterna även får in pengar på annat sätt än via skatt. Det kan vara exempelvis genom olika avgifter för utförda tjänster och dylikt.

100 kronor i skatt fördelades 2017 enligt nedan:

 • 29 kronor till grundskolan
 • 15 kronor till hemvård
 • 13 kronor till förskolan
 • 11 kronor till gymnasie- och vuxenutbildning
 • 9 kronor till kommunövergripande verksamheter, exempelvis Räddningstjänst
 • 8 kronor till LSS och socialpsykiatri
 • 6 kronor till individ- och familjeomsorg
 • 4 kronor till fritid och kultur
 • 4 kronor till miljö och teknisk verksamhet

Resultatet: plus 1 krona

Skillnaden mellan investering och drift

En kommun har alltid löpande kostnader för att driva och upprätthålla sin verksamhet, exempel på löpande kostnader är hyror av lokaler, löner till anställda, läromedelsinköp och dylikt. Dessa kostnader kallas även för driftkostnader. I en kommuns resultaträkning är det driftkostnaderna man redovisar.

En investering räknas inte som en driftkostnad eftersom det är en kostnad av engångskaraktär. En investering finansieras antingen med lån från externa långivare som exempelvis banken eller från kommunen själv. De kostnader som uppstår i samband med räntebetalningar och värdeminskning på investeringen kallas för kapitalkostnad, vilket är en driftkostnad.

Exempel på investeringar i en kommun kan vara investeringar i vägar och VA nätet, byggandet av en ny skola nya äldreboende och dylikt.

Kävlinge kommun har som målsättning att vara självfinansierande och inte behöva ta externa lån för att finansiera en investering. Därför strävar kommunen efter att årligen generera ett överskott som kan användas för att finansiera investeringar i den egna kommunen.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?