Om Kävlinge kommun

Kävlinge kommun är en småstad i framkant, mitt i en expansiv region i Skåne. Härifrån tar du dig snabbt och enkelt till både jobb, studier och nöjesliv i Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.

Kävlinge kommun omfattar Kävlinge, Löddeköpinge, Barsebäck, Hofterup, Ålstorp, Dösjebro, Furulund, Lilla Harrie, Stora Harrie, Södervidinge, Hög, Virke, Stävie, och Vikhög.

En tillbakablick

En av de äldsta skriftliga källorna där Kävlinge omnämns är en kyrklig handling från 1120. Vid den här tiden skrevs namnet Kyflingi. Enligt språkforskare har namnet troligen bildats av ordet kuv som betyder rundaktig topp, puckel.

Nuvarande Kävlinge kommun omfattades i mitten av 1800-talet av 13 småsocknar vilka alla kom att bilda egna kommuner 1863. Det kommunala självstyret i dagens mening går tillbaka till 1862 års kommunalförordningar. Då indelades landet i borgerliga kommuner och indelningen byggde på den gamla sockenindelningen.

Järnvägen har sedan länge varit av stor vikt för Kävlinge. Järnvägens centrala betydelse för samhället avspeglas i kommunens vapen som symboliserar järnvägsknuten. I vapnet, som är utfört i guld på grön botten, utstrålar de sex järnvägarna från Kävlinge i mitten.

Svart-vitt foto på Dösjebro station vid 1900-talets första hälft.

Den typiska Kävlingebon idag

Medelåldern i Kävlinge kommun är 40,2 år och de flesta bor i eget småhus i tätorterna Kävlinge, Löddeköpinge, Hofterup och Furulund.

Ungefär hälften av invånarna har eftergymnasial utbildning, det vill säga universitet- eller högskoleutbildning, och allra högst är det i Barsebäck där 76 procent av kvinnorna och 67 procent av männen pluggat vidare efter gymnasiet.

Cirka 85 procent av alla i arbetsför ålder (20-65 år) har ett jobb. Arbetslösheten är låg, nästan hälften av genomsnittet för Skåne.

Fler än 9 av 10 valberättigade röstade i riksdagsvalet 2018. Flest röster fick Moderaterna (M) följt av Sverigedemokraterna (SD) och Socialdemokraterna (S). I kommunvalet fick Moderaterna strax över 29 procent följt av Socialdemokraterna med 27 procent.

Kävlinge kommun tål att jämföras

I Kävlinge kommun är vi stolta över hur väl vi står oss i jämförelse med övriga Sverige. Arbetslösheten är hälften av genomsnittet för Skåne, och vi ligger på 20 plats i Sverige vad gäller kommuninvånarnas upplevda trygghet.

Genomsnittet för Sverige vad gäller andel elever i grundskolan som uppnår alla kunskapsmål i årskurs 9 är 76 procent. I Kävlinge nådde nästan 84 procent av alla elever i årskurs 9 kunskapskraven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i samtliga ämnen. Men vi nöjer oss inte där, därför satsar vi bland annat på digitalisering. 2020 tilldelades Kävlinge kommun Guldtrappan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för sitt digitaliseringsarbete i förskolan och grundskolan. Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid.

Mer statistik och öppna jämförelser hittar du i Kolada. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?